GAJDOVAČKA    MEDZINÁRODNÝ GAJDOŠKÝ FESTIVAL A MEDZINÁRODNÁ SÚŤAŽ MLADÝCH GAJDOŠOV

 

GAJDOVAČKA 2013

14. medzinárodný gajdošský festival

Oravská Polhora, 13. - 15. 9. 2013

predbežný program

 

piatok – 13. 9. 2013

17.30 - Kultúrny dom – GAJDY sprístupnenie výstavy

17.30  - Kultúrny dom – GAJDY sprístupnenie výstavy

18.00 - TAK SPIEVALA MOJA BABKA – regionálna súťaž v speve ľudových piesní

20.00 - TRADIČNÉ V NOVOM - program mladých gajdošov a hudieb zo Slovenska,

Poľska a Českej republiky

sobota - 14. 9. 2013

 

Kultúrny dom v Oravskej Polhore

10.00 - MALÁ ŠKOLA GAJDOVANIA – workshop

Oravská Polhora, časť Modralová

14.00 - GAJDOŠKÝM CHODNÍKOM – stretnutie gajdošov na Gajdošskej strunge,

na najsevernejšom bode SLovenska

15.00 - Oravská Polhora, časť Modralová - SV. OMŠA

15.00 - S GAJDOVAČKOU V SKANZENE

koncert gajdošov v Múzeu oravskej dediny v Zuberci-Brestovej

15.00 - S GAJDOVAČKOU V POĽSKU - koncert gajdošov v Milowke

Kultúrny dom v Oravskej Polhore

18.30 – O Zboroňovu nôtu - 12. medzinárodná súťaž mladých gajdošov

20.00 - GORALSKÁ MÓDA – módna prehliadka tradičného odevu

20.30 - MAJSTRI - program majstrov gajdošov a hostí festivalu 

 

 

nedeľa - 15. 9. 2013

 

8.00 - Kostol Oravská Polhora

SVäTÁ OMŠA ZA NOSITEĽOV TRADÍCIÍ

9.15 - Cintoríny Oravská Polhora a Sihelné

POCTA ZOSNULÝM ORAVSKÝM GAJDOŠOM

Kultúrny dom Oravská Polhora

10.00 - OŽIVENÉ MELÓDIE SLOVENSKO-POĽSKÉHO POHRANIČIA – prezentácia výsledkov workshopov, prezentácia Školy hry na gajdy v Oravskej Polhore a Sihelnom

11.00 - POĎAKOVANIE

odovzdanie upomienkových predmetov  a zápis do pamätnej knihy

12.30 - Oravská Polhora

VOZOVÝ SPRIEVOD GAJDOŠOV obcou

13.30 - Kultúrny dom - GALAPROGRAM


Festival sa realizuje s finančnou podporou Európskej únie a Ministerstva kultúry SR

 Usporiadatelia:

Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne – odborný garant

Obec Oravská Polhora – technický garant

 

Záujemci o tradičnú ľudovú kultúru sa na festivale môžu zúčastniť , so štatútom pozorovateľa. Títo budú mať za účastnícky poplatok  30 € zabezpečené ubytovanie, stravu i účasť na programoch festivalu. Prihlášku nájdu v prílohe.

 

 

 

Fotogaléria
Prílohy
prihlaska___pozorovate.doc, , 33 kb
prihlaska_1.doc, , 42 kb
o_zboronovu_n_tu_2013.doc, , 46 kb