GAJDOVAČKA    MEDZINÁRODNÝ GAJDOŠKÝ FESTIVAL A MEDZINÁRODNÁ SڍAŽ MLADÝCH GAJDOŠOV

 

Kontakt

Festival realizuje Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne, Bysterecká 1263/55, 026 01 Dolný Kubín, Slovakia, e-mail: osvetadk@osvetadk.sk, http://osvetadk.sk

 

Partneri:

Regionalny oœrodek kultury w Bielsku-Bialej- http://rok.bielsko.pl

Obec Oravská Polhora – www.oravskapolhora.sk

Pavel Číp - výroba a opravy hudebních nástrojú - http://histnastroje.gajdy.cz

Szarvasi Szlovákok Kulturális Köre - http://www.szarvas.hu/

Gminny oœrodek kultury w Milówce - www.milowka.pl

 

 

Festival realised The Orava culture centre, Bysterecká 1263/55, 026 01 Dolný Kubín, Slovakia, e-mail: osvetadk@osvetadk.sk, http://osvetadk.sk

 

Partners:

The Culture Centre of Region in Bielsko-Biala - http://rok.bielsko.pl

The village Oravská Polhora – www.oravskapolhora.sk

Pavel Číp - makink and reparation of musical instruments - http://histnastroje.gajdy.cz

Szarvas Slovak Cultural Association - http://www.szarvas.hu/

The culture centre in Milowka - www.milowka.pl