GAJDOVAČKA    MEDZINÁRODNÝ GAJDOŠKÝ FESTIVAL A MEDZINÁRODNÁ SÚŤAŽ MLADÝCH GAJDOŠOV

 

Gajdovačka 2012

P R O G R A M

piatok 14. septembra

Kultúrny dom Oravská Polhora

17.30 - GAJDOVAČKA VO FOTOGRAFII - sprístupnenie výstavy

18.00 - TAK SPIEVALA MOJA BABKA - regionálna súťaž v speve

19.30 - KEĎ SA STRETNEME... úvodný program festivalu

 

sobota 15. septembra

Kultúrny dom Oravská Polhora

10.00 - MALÁ ŠKOLA HRY NA GAJDY - workshop

14.00 - S GAJDOVAČKOU V SKANZENE...

           Koncert gajdošov v Múzeu oravskej dediny v Zuberci - 

          Brestovej

14.00   - S GAJDOVAČKOU V POĽSKU - koncert gajdošov v Milowke

15.00 - GAJDOŠKÝM CHODNÍKOM

            stretnutie gajdošov na najsevernejšom bode Slovenska

18.30 - O ZBOROŇOVU NÔTU - 12.medzinárodná súťaž mladých

           gajdošov

20.00 - MELÓDIE V ČASE NESTRATENÉ - spomienka na zosnulých

          gajdošov Jána Fernezu a Jozefa Kostúra st. pri príležitosti

          výročia ich narodenia

 

21.00 – BALKANSAMBEL - koncert

 

nedeľa 16. septembra

08.00 - SVÄTÁ OMŠA ZA NOSITEĽOV TRADÍCIÍ

cintoríny Oravská Polhora a Sihelné

09.15   - POCTA ZOSNULÝM ORAVSKÝM GAJDOŠOM

Kultúrny dom

10.00 - MALÁ ŠKOLA GAJDOVANIA - workshop

11.00   - POĎAKOVANIE  odovzdanie upomienkových predmetov 

          a zápis do pamätnej knihy

12.30   - VOZOVÝ SPRIEVOD GAJDOŠOV OBCOU

13.30   - GALAPROGRAM

 

V programoch sa predstavia gajdoši a ľudové hudby

zo Slovenska, Českej republiky, Poľska, Škótska, Chorvátska.

Účinkujúci gajdoši budú na festival pozvaní na základe pozývacieho listu. Je možná i účasť ďalších záujemcov o tradičnú ľudovú kultúru a gajdošov, ktorí neboli priamo usporiadateľmi pozvaní - so štatútom pozorovateľa. Títo budú mať za účastnícky poplatok  25€ zabezpečené ubytovanie i stravu na festivale. Prihlášku  je možné stiahnuť dole.

 

Mladí gajdoši do 25 rokov veku nájdu v prílohách prihlášku na medzinárodnú súťaž O Zboroňovu nôtu.

 

tlačová správa

 

Na polhorskej Gajdovačke zahrá stovka gajdošov

medzinárodný gajdošský festival na Orave po trinástykrát

 

 

V najsevernejšej slovenskej obci, v Oravskej Polhore sa 14. – 16. septembra na medzinárodnom gajdošskom festivale stretne viac ako stovka gajdošov zo Slovenska, Poľska, Českej republiky, Chorvátska a Veľkej Británie. Festival s názvom Gajdovačka pripravilo Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a obec Oravská Polhora v spolupráci so zahraničnými partnermi. Pestrý program trinásteho ročníka festivalu ponúka nielen scénické programy, medzinárodnú súťaž, školu hry na gajdy, ale i koncerty, ktoré sa okrem Oravskej Polhory uskutočnia aj v Múzeu oravskej dediny v Zuberci a v poľskej obci Milowka.

Gajdovačka začína v piatok 14. 9. v kultúrnom dome v Oravskej Polhore o 17.30 sprístupnením výstavy fotografií z predchádzajúcich ročníkov festivalu. O 18.00 sa predstavia ľudové spevácke talenty na súťaži Tak spievala moja babka a večer je pre divákov pripravený úvodný gajdošský program hostí festivalu pod názvom Na privítanie. V sobotu dopoludnia je v kultúrnom dome pre záujemcov pripravená malá škola hry na anglické gajdy. Popoludní sa gajdoši súbežne predstavia na koncertoch o 15.00 hodine v skanzene v Zuberci i v poľskej Milowke a zahrajú si aj na „gajdošskej strunge“, na najsevernejšom bode Slovenska v  Oravskej Polhore -  Modralovej. Tu usporiadatelia pozývajú všetkých, ktorí si chcú zážitok z muzicírovania spojiť s turistickým výletom. Ťažiskom sobotného programu však bude dvanásty ročník medzinárodnej súťaže mladých gajdošov „O Zboroňovu nôtu“. V nej sa vo dvoch vekových kategóriách predstaví viac ako dvadsať

mladých muzikantov. Večerný program je vyhradený spomienke na zosnulých slovenských gajdošov Jána Fernezu zo Sihelného a Jozefa Kostúra z Podkoníc. Hudobnou bodkou a lahôdkou sobotného programu bude koncert world music skupiny Balkansambel o 21.00 hodine.

Festival vyvrcholí v nedeľu slávnostnou svätou omšou, spomienkou na oravských gajdošov na cintorínoch v Sihelnom a Oravskej Polhore, sprievodom obcou a popoludňajším galaprogramom o 13.30 hodine v kultúrnom dome v Oravskej Polhore. Gajdovačka je podľa riaditeľa Oravského kultúrneho strediska Miroslava Žabenského zameraná na prezentáciu pôvodných muzikantských prejavov a na hľadanie nových foriem a možností interpretácie. Jej cieľom je zachovanie a propagácia tradičných kultúrnych symbolov európskych regiónov a prezentácia najmä mladých gajdošských talentov. V tomto roku sa Gajdovačka sa realizuje aj vďaka finančnej pomoci Medzinárodného Višegrádskeho fondu a Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

 

 

 

 

Fotogaléria
Prílohy
o_zboronovu_n_tu2012_sk.doc, , 48 kb
prihlaska___pozorovate.doc, , 33 kb
pokyny_pre_ucinkujucich.rtf, , 86 kb