GAJDOVAČKA    MEDZINÁRODNÝ GAJDOŠKÝ FESTIVAL A MEDZINÁRODNÁ SÚŤAŽ MLADÝCH GAJDOŠOV

 

GAJDOVAČKA

MEDZINÁRODNÝ GAJDOŠKÝ FESTIVAL A MEDZINÁRODNÁ SÚŤAŽ MLADÝCH GAJDOŠOV

 

POSLANIE A CIELE

Cieľom festivalu je odkývanie, dokumentovanie a uvádzanie tradičného štýlu gajdošskej hry a gájd ako ľudového hudobného nástroja i sprievodného spevu a hry na gajdách prezentačnou i konfrontačnou (súťažnou) formou medzi širokou verejnosťou, najmä medzi najmladšou generáciou. Dôležitým cieľom je i pokus o prenesenie tradície hry na ďalšiu generáciu a tým zachovanie živej gajdošskej hudby, ako i konfrontácia jednotlivých gajdošských hudobných nárečí stredoeurópskeho regiónu. To všetko na jednom podujatí, určenom ako pre odborníkov, tak i pre samotných interpretov a širokú verejnosť. Podujatie má i široký kultúrno-pedagogický aspekt u najmladšej generácie, ktorá je ako cieľová skupina časti projektu v nachádzaní, pestovaní a zdržiavaní vzťahu k tradičným hodnotám a kultúrnym symbolom.

CHARAKTERISTIKA

Gajdovačka je trojdňovým tvorivým stretnutím festivalového typu pre ľudových inštrumentalistov (primárne gajdošov), spevákov, členov ľudových hudieb a folkloristov z krajín V4, jako i z celej Európy. Vo svojej dramaturgii je zameraná na prezentáciu pôvodných a tradičných muzikantských prejavov, hľadanie nových foriem a možností interpretácie, na tvorivé rozpravy a stretnutia, svoje výchovné posolstvo napĺňa v organizovaní workshopov – škôl hty na gajdy, medzigeneračný prenos vo výchovných koncertoch pre deti, konfrontačné posolstvo v Medzinárodnej súťaži mladých gajdošov „O Zboroňovu nôtu“. Aktivity rôznych foriem a zamerania sú určené pre rôzne cieľové skupiny (interpreti, deti, široká verejnosť). V neposlednej miere sú programy Gajdovačky aj platformou pre výmenu interkultúrnych posolstiev, názorov a postojov v rámci stredoeurópskeho priestoru.

VÝZNAM

Gajdovačka sa stala festivalom a platformou, ktorá v sebe organicky spája rôzne typy programov, orientovaných na niekoľko cieľových skupín. Festival prerástol rámec Slovenska a stal sa miestom tvorivých konfrontácií tradičných kultúr nielen susedných štátov. Význam projektu je v nachádzaní a znovuuvádzaní tradičných kultúrnych symbolov do života mikroregiónu. Veľký význam má i prezentovanie a spoznávanie, budovanie vzťahu u najmladšej generácie (prostredníctvom rôznych typov programov a výtvarnej súťaže) k histórii obce a jej tradičnej kultúre. Gajdovačka je medzinárodným stretnutím interpretov, odborníkov i verejnosti so vzťahom k ľudovej kultúre a tým aj osobitným miestom k spoznávaniu podobností i odlišností jednotlivých kultúr.